michi_top
 March 5th- April 6th, 2013

 Michi Galley  208 E. 60th Street, New York, NY 10022
 OPEN: 10:00 AM - 7:00 PM  CLOSED: Sunday & Monday
 PHONE: 212-752-9229  FAX: 212-752-9595

 Artists : Miharu Kurachi / Hogen MIKADO/ Sakura Nagamine / Rihaku Inoue / Hisae Sasaki / Tomoyo / MAYU SHIOMI/ Asami Tsukada/ Eisuke Kuribara / Keiko Momozawa / Yuri Sakai / Tomomi Taniuchi / Kouske Nakane / Kaori Walsh / Yuca Morita
Contact >> Artrates mail : east@artrats.net

 

Miharu Kurachi 
     
Hisae Sasaki

 
     
Sakura Nagamine
nagamine01
   
     
Tomoyo
tomoyo1


tomoyo02

 
     
Keiko Momozawa
 
   
Eisuke Kuribara    

>>website


 
     
Yuri Sakai
sakai02


sakai02
 
   
Tomomi Taniuchi


 
   
Asami Tsukada
tsukada01
>>website
tsukada02
 
Kousuke Nakane


nakane01  
   
Rihaku Inoue
rihaku01
>>website

rihaku02  

 
MAYU SHIOMI
 
     
Yuca Morita
morita01
>>website
morita02  
   
Kaori Walsh
walsh01

walsh02  
     
Hogen MIKADO
 
  GO TO TOP ▲   トップページに戻る